Motka

motka

Jak serca tętno
Wyczuć się da
Jak serca bicie
Stwierdzić można

Tak nasze Życie
Swoimi często
Ścieżkami gna
Krętymi co dnia

Lecz jest nadzieja
I o nią tu gra
Że po zakrętach
Musi być prosta

Tak sobie życie
Tak sobie mot(k)a
I tak się kiedyś
Dzień z nocą spotka…