Pęk

pęk

jest łańcuch
co jak ogień pali
na szyi
zaciska się mocno

jest łańcuch ogniw
ze stali
co zerwać pragniesz
gorąco

lecz jest też łańcuch
chwil dobrych
i dwojga serc zespolenie

co chcesz by trwalszy
był cały niż pęk róż
na scenie